Tutaj jesteś

Czym jest sprawozdanie finansowe?

26 lipca 2023 Finanse sprawozdanie finansowe


Sprawozdanie finansowe to dokument, który muszą sporządzać m.in. spółki kapitałowe (spółki z o.o., spółki akcyjne) oraz pozostałe rodzaje przedsiębiorstw, jeśli osiągnięte przez nie przychody w poprzednim okresie rozliczeniowym przekroczyły równowartość dwóch milionów euro. Nie będziemy Ci jednak w naszym tekście przedstawiać suchych zapisów z przepisów prawnych. Zastanówmy się raczej, czym jest sprawozdanie finansowe w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem.

Sprawozdanie finansowe – żmudny obowiązek czy cenne źródło informacji?

Nie ukrywamy, że prowadzenie pełnej księgowości oraz sporządzenie sprawozdania finansowego to zadanie skomplikowane. Do jego realizacji potrzebne jest wieloletnie doświadczenie w księgowości oraz znajomość przepisów z zakresu rachunkowości.

Można by zatem pomyśleć, że sprawozdanie finansowe jest z punktu widzenia przedsiębiorcy jedynie kolejnym — i to bardzo czasochłonnym — spośród licznych obowiązków księgowych, jakie należy wypełnić. Tymczasem, dane zawarte w tym dokumencie można wykorzystać w celu analizy biznesu.

Informacje, jakie zgodnie z przepisami należy zamieścić w tym dokumencie, są pomocne podczas oceny takich aspektów działalności firmy jak:

  • płynność finansowa, czyli zdolność firmy do spłaty zobowiązań krótkoterminowych,

  • rentowność, czyli stosunek zysku do osiąganych przychodów,

  • poziom zadłużenia oraz jego struktura (w tym np. podział zadłużenia pod względem kosztu finansowania, tzn. odsetek, a także okresu spłaty),

  • rotacyjność, tzn. tempo, w jakim przedsiębiorstwo spłaca swoje zobowiązania oraz odzyskuje należności.

Sprawozdanie finansowe — kto korzysta z tych danych?

Dla kogo przydatne są informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym? Różne grupy podmiotów (interesariuszy) są zainteresowane informacjami, jakie zawiera ten dokument.

Rzecz jasna, dane ze sprawozdania są wykorzystywane przez zarząd przedsiębiorstwa, który na tej podstawie może ocenić, czy podmiot ten na siebie zarabia, jaka jest jego płynność finansowa i poziom zadłużenia, czy z pomocą dostępnych środków można przeprowadzić przedsięwzięcie inwestycyjne itp.

Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko zarząd spółki wykorzystuje dane, jakie zawiera sprawozdanie finansowe. Informacje te są również przedmiotem zainteresowania:

  • inwestorów, którzy mogą ocenić, czy np. inwestycja w papiery wartościowe jest obarczona dużym ryzykiem,

  • organów podatkowych — na tej podstawie ocenia się wysokość podatku dochodowego,

  • kontrahentów oraz firm zainteresowanych transakcjami z obszaru M&A (ang. fuzje i przejęcia) – w celu oceny, czy połączenie lub przejęcie danego podmiotu stanowi dobrą decyzję biznesową,

  • banków/pożyczkodawców — w ramach oceny zdolności kredytowej.

Taki stan rzeczy oznacza, że warto potraktować sprawozdanie finansowe jako cenne źródło informacji na temat prowadzonego biznesu. Na jego podstawie możemy ocenić kondycję przedsiębiorstwa oraz tego, jakie są jego perspektywy na najbliższe lata. Z punktu widzenia zarządzania strategicznego firmą może być to korzyść nie do przecenienia.

Jeśli chcecie poznać więcej informacji na temat formalności związanych ze sprawozdaniem finansowym, przeczytaj przygotowany przez nas tekst: https://pragmago.pl/porada/czym-jest-sprawozdanie-finansowe-i-kiedy-nalezy-je-skladac/.

Materiał zewnętrzny

- Jak zmierzyć rozmiar pierścionka w domowych warunkach?

Redakcja mrcichy.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie świat finansów, rozrywki, internetu, stylu życia i zdrowia łączą się w harmonijną mozaikę informacji i inspiracji. Nasza misja to dostarczanie czytelnikom wyjątkowych treści, które nie tylko informują, ale również angażują i motywują do pozytywnych zmian w życiu codziennym.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?