Tutaj jesteś

Jak zwalczać nieuczciwą konkurencję?

11 listopada 2019 Finanse

Nie da się ukryć, że konkurencja jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Terminem konkurencja bardzo często określa się również dążenia niezależnych przedsiębiorców (działających w obrębie tego samego rynku) osiągnięcia tego samego celu, czym najczęściej jest zdobycie klienta czy sprzedaż towarów/usług. Warto podkreślić, iż konkurencja jest mieszaniną sprzecznych interesów różnych przedsiębiorców. Decydując się na wejście na rynek warto znać zasady oraz prawne regulacje związane ze zjawiskiem konkurencji.

Co uznawane jest za czyn nieuczciwej konkurencji?

Kwestię dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji zostały uregulowane przez ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z zapisami w niej zawartymi za nieuczciwą konkurencję uznaje się wszelkiego rodzaju działania, które:

  • są sprzeczne z prawem,
  • są sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  • zagrażają/ naruszają interesy innego przedsiębiorcy lub klienta.

Definicja nieuczciwej konkurencji jest pojęciem niezwykle szerokim. Tak naprawdę pod to pojęcie można podciągnąć każde rynkowe zachowanie, które zostanie uznane za sprzeczne z interesem innych przedsiębiorstw czy klientów. W ustawie znalazły się również bardziej skonkretyzowane typy zachowań, uznawanych za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawa przedsiębiorcy wobec którego popełniony został czyn nieuczciwej konkurencji

Żaden czyn nieuczciwej konkurencji nie powinien obejść się bez jakichkolwiek konsekwencji. Jeżeli zostanie popełniony, to każdy przedsiębiorca, który stanie się ofiarą nieuczciwej konkurencji ma prawdo do wstąpienia na drogę sądową z roszczeniami, uwzględnionymi w ustawie. Przedsiębiorcy, który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji grozi między innymi odpowiedzialność cywilna.


Przede wszystkim przedsiębiorca, wobec którego popełniono czyn nieuczciwej konkurencji ma prawo wystąpić do sądu z roszczeniem o zaniechanie niedozwolonych działań. Ponadto ma on prawo także do zawnioskowania o o usunięcie skutków niedozwolonych działań.

Podręczniki do liceum

Redakcja mrcichy.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie świat finansów, rozrywki, internetu, stylu życia i zdrowia łączą się w harmonijną mozaikę informacji i inspiracji. Nasza misja to dostarczanie czytelnikom wyjątkowych treści, które nie tylko informują, ale również angażują i motywują do pozytywnych zmian w życiu codziennym.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?