Męska dziwka
Opinie

Jeden pan drugiego pana nazwał „tym czymś”. Drugi pan chlusnął pierwszemu wodą w twarz. Ten zrewanżował się słowem „męska dziwka”. Dzień jak co dzień w polskich mediach.

Handlowałem kobietami

Są książki, które każą nam inaczej spojrzeć na otaczający nas świat. Które pozostawiają czytelnika w głębokiej zadumie, a nierzadko też smutku. A gdy jeszcze jest to reportaż, nie potrafimy uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę.