IMG_20150820_004011

W Gdańsku mamy takie wiadukty. Za rzadko je fotografuję.