Problem z prawem pracy

Tym razem na szybko, mam problem z prawem pracy i moim pracodawcą – potrzebuję Waszej pomocy! Moja firma wysyła mnie na wyjazd integracyjno – szkoleniowy w piątek i sobotę. W Piątek będzie przemówienie najwyższych władz i integracja, a w sobotę …